Capandus kennel

Saga x Nutti: Apple-kullen

Den 21 juni 2020 fick vi 6 svarta valpar (4 hanar, 2 tikar)
undan Capandus Branch of Apple "Saga"
efter Labdom Nuthatch "Nutti".

Leverans i mitten av augusti.
Valparna blir hereditärt fria från PRA-prcd, CNM och SD2.
uppfödare: Catarina Svenningsson, kennel Capandus

Saga och hennes kullsyskon är alla ua på både höfter och armbågar.

Mer info och bilder finns på kullens sida.

[h] = HD ua
[a] = Artros ua
[*] = Ögon ua

[s] = svart
[g] = gul
[b] = brun

FTCH = Field Trial Champion
FTW = Field Trial Winner

u = utställning
j = jaktprov
Vsp = viltspår

Labdom Nuthatch "Nutti"

[sha*] reg nr:
DK21508/2019
Höfter: A (ua)
Armbågar: 0/ua
Ögon: ua 2020
PRA-prcd: clear
CNM: clear
SD2: clear
EIC: clear

FTCH Troddenmills
Full Throttle Of
Leacaz "Todd"
  [gha*]
KCSB3534DC
Hips: 0/0, Elbows: 0
Eyes clear 2019
prcd-PRA, CNM & EIC:
hereditary clear
SD2: Clear

GB FTCH Flypatch Alfa
[sha*] hips: 2/5, elbows: 0
prcd-PRA: hereditary clear
EIC: clear, CNM: clear

GB FTCH Jobeshill Ragnar Of Flypatch [gha*] hips 5/3, prcd-PRA & CNM: hereditary clear

Cottared Piccolo [sha*] hips 3/6, prcd-PRA: hereditary clear

FTW Tayfordwoods Gingema
With Troddenmills
[gha*]
Hips: 5/4, elbows: 0,
prcd-PRA & CNM: hereditary clear EIC & SD2: clear

GB FTCH Blackfoot Scout of Minstead "Scout" [sha*] hips 2/0, prcd-PRA, CNM: clear

Tayfordwoods Twist Of Lemon [h*] hips 0/0, prcd-PRA & CNM: clear

OFTW Labdom Ruddy

[sha*] Hips: 3/5
Elbows: 0
Eyes: clear (2013)
CNM: clear

FTCH Lowforge Aragon
Of Leacaz "Bob"
[sha*]
hips: 3/6, elbows: 0
prcd-PRA: clear
SD2, EIC & CNM: clear

FTCH Greenbriar Viper Of Drakeshead [sha*] hips 7:3, prcd-PRA & CNM: clear, 3:a IGL 2006

Pittendreich Highlight Of Lowforge [sh*] hips 4:3, prcd-PRA & CNM: clear

GB FTCH Jasmine Milly of Labdom [sh*] hips: 3/4, CNM: clear

GB FTCH Millcottage Pathfinder [sh*] hips 3/2

Ebonys Perfect Image [sh] hips: 3/6

Capandus
Branch of Apple
"Saga"

[sha*]

Höfter: B (ua)
Armbågar: ua
Ögon: ua
CNM: fri
SD2: fri
PRA-prcd:
hereditärt fri
PRA-STGD: hereditärt fri
dominant svart

Minnows
Irish Brand
"Danny"
[sha*]
Höfter: A (ua)
PRA-prcd: fri
CNM: fri
SD2: Clear

INT JCH Apache Joe "Prince"
[s] PRA-prcd, CNM: fri, EIC: fri

IE FTCH Copperbirch Zeus of Glenanne [s]

Shanarrilyn Kim Of Copperbirch

Carolhill Aniak Of Copperbirchbr /> "Enya" [sh*] PRA-prcd, CNM: fri
2 ökl B-prov, godkänd kkl A-prov

IE FTCH Copperbirch Liffey "Ross" [sha*] Höfter: A,
Armbågar, ögon: ua, PRA-prcd, CNM, EIC, SD2: fri

FTW Glenbriar Ember of Carolhill [s]

Capandus Skye
Leslie Castle
"Lava"

[sha*]
Höfter: A (ua)
PRA-prcd: fri
2x1 ökl B-prov

LP1 LPII Gravel's Magmatic
Andesite "Sike"
[sha*] Höfter: A,
PRA-prcd, CNM: fri, j: 2x1 ökl B-prov

Proletariat Aureole "Zorro" [sha*] CNM: fri,
PRA-prcd: fri, j:1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

Ad Hoc's Lavendel "Lava"[gha*]
PRA-prcd: fri, j:1 ökl B-prov, godkänd kkl A-prov

Harperrig Skye "Sarah" [gha*]
Höfter: A (ua), PRA-prcd: fri
j: 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

GB FTCH Emmawood Drake "Jake" [s]
hips 3/7, eyes, CNM & PRA-prcd clear

Harperrig Luing [s] hips 2/3,
elbows 0/0, eyes, CNM &