Capandus kennel

Ove x Sansa-kullen

Vi planerar valpar under 2020
efter Capandus Branch of Rowan "Ove"
undan Capandus G O T Lady Sansa Stark "Sansa"

Valparna beräknas födas i slutet av juli.
Leverans under andra hälften av september.

Valparna kommer att bli hereditärt fria från PRA-prcd och CNM.
uppfödare: Catarina Svenningsson, Capandus kennel

Mer info och bilder finns på kullens sida.

 

[h] = HD ua
[a] = Artros ua
[*] = Ögon ua

[s] = svart
[g] = gul
[b] = brun

FTCH = Field Trial Champion
FTW = Field Trial Winner

u = utställning
j = jaktprov
Vsp = viltspår

Capandus
Branch of
Rowan "Ove"

[sha*]
Höfter: B (ua)
Armbågar: ua
Ögon: ua
PRA-prcd: hereditärt fri
PRA-STGD: clear
CNM: clear
SD2: clear
j: 2 x 1 ökl B-prov (1 i dk)

Minnows Irish Brand
"Danny"
[sha*]
höfter: A (ua)
PRA-prcd & CNM:
hereditärt fri
SD2: clear

INT JCH Apache Joe "Prince"
[s] PRA-prcd, CNM, EIC: fri

IE FTCH Copperbirch Zeus of Glenanne [s]

Shanarrilyn Kim Of Copperbirch [s]

Carolhill Aniak Of Copperbirch "Enya [sha*]
PRA-prcd, CNM, SD2: fri, 2 ökl B-prov, godkänd kkl A-prov

IE FTCH Copperbirch Liffey "Ross" [sha*] PRA-prcd, CNM, EIC: fri

FTW Glenbriar Ember of Carolhill [s]

Capandus Skye
Leslie Castle "Lava"
[sha*] Höfter: A (ua)
PRA-prcd: hereditärt fri
PRA-STGD & CNM: clear
SD2: carrier
j: 2 ekl B-prov

LP1 LPII Gravel's Magmatic Andesite "Sike"
[sha*] höfter: A (ua), PRA-prcd & CNM: clear
j: 2x1 ökl B-prov

Proletariat Aureole "Zorro" [sha*] PRA-prcd, CNM: fri, j:1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

Ad Hoc's Lavendel "Lava" [gha*] PRA-prcd: fri, j:1 ökl B-prov, godkänd kkl A-prov

Harperrig Skye "Sarah"
[gha*] Höfter: A (ua), PRA-prcd, CNM: clear
j: 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

GB FTCH Emmawood Drake "Jake" [s] hips 3/7, eyes clear, PRA-prcd, CNM: clear

Harperrig Luing [s] hips 2/3, elbow 0/0, eyes clear, PRA-prcd, CNM: clear

Capandus G O T
Lady Sansa
Stark "Sansa"

[sha*]

Höfter: A (ua)
Armbågar: ua
Ögon: ua
PRA-prcd, CNM:
hereditärt fri
j: 2 ekl B-prov
& 2 x 1 ökl B-prov

IE FTCH Copperbirch
Liffey "Ross"
[sha*]
reg nr: KCAK03531104
Höfter & ögon: ua
Armbågar: 0:0=0
PRA-prcd, CNM & EIC: fri

Shangarrilyn Ezekiel [s]

GB FTCH Saxaphone Express [s]

Premierleek Classic Of Shangarrilyn [s]

Glenanne Bonnie
Of Donaghaguy
[s]

IE FTCH Gary Of Clonbara [s]

IE FTCH Brookbird Tide [s]

Capandus Bonnie
Mac Kenzie "Elda"

[sha*] Höfter: A (ua)
PRA-prcd, CNM:
hereditärt fri
j: 1 ökl B-prov

Proletariat Aureole "Zorro"
j: 1 ekl, Höfter: A (ua)
PRA-prcd & CNM: fri

GBFTCH Craighorn Bracken [g] Hips: 5/4

Tibea Briar of Proletariat [s]

Capella "Alice" [sha*]
Höfter: A (ua), PRA-prcd & CNM: fri
j: 1 nbkl B-prov, godkänd kkl A-prov

Cynhinfa Flint "Flint"
[sha*] PRA-prcd & CNM: fri, j: 2 x 1 ökl

Hällstorps Bertuzzi [sha*] j: 1 nbkl