Capandus kennel

Jamie x Asta: Rockabilly-kullen

Den 13 juli 2021 föddes 4 svarta labradorvalpar (3 hanar, 1 tik)
efter SE J(J)CH Myway Gundogs James "Jamie"
undan Capandus Scary Spice "Asta".

Valparna är hereditärt fria från PRA-prcd, PRA-STGD, CNM, EIC och SD2.
uppfödare: Catarina Svenningsson, kennel Capandus

Inavelsgrad: 0,2%

Preliminärt index:
 ED: 105
 HD: 103
 
Från SKK: "SKKs rekommendation är att preliminärt index ska vara större än 100, vilket innebär
att avkommorna förväntas få ett index för HD/ED som är bättre än genomsnittet i rasen."

Asta och hennes kullsyskon är alla röntgade och
alla är fria på både höfter och armbågar - HD A och ED UA!

Mer info och bilder finns på kullens sida.

[h] = HD ua
[a] = Artros ua
[*] = Ögon ua

[s] = svart
[g] = gul
[b] = brun

FTCH = Field Trial Champion
FTW = Field Trial Winner

u = utställning
j = jaktprov
Vsp = viltspår

SE J(J)CH
Myway
Gundogs
James
"Jamie"

[sha*]
reg nr:
SE14910/2020
Höfter: A (ua)
PRA-prcd:
hereditary clear
PRA-STGD: clear
CNM:
hereditary clear
EIC:
hereditary clear
SD2: clear

DK BRCH DK JCH
NORD JCH Bedgebrook Moonshaddow
[sha*]
PRA-prcd: clear
CNM & EIC: clear

GB FTCH Bedgebrook
Excalibur
[sh]
Hips: BVA 2/2, Elbows: 0/0
PRA-prcd: clear

GB FTCH Hamford Zealot Of Highsea's [sh*] Hips: BVA 2/5

FTW Muddymile Dunlin Of Bedgebrook [sh] Hips: BVA 8/2

Altiquin Gazelle Of
Bedgebrook
[gha*] Hips: 5/4
PRA-prcd: clear

GB FTCH IE FTCH Myreton Diablo Of Glenloch [sh*]
Hips: 3/3, PRA-prcd: clear, Winner IrRC 2004 & 2006

Altiquin Breeze [sha*] Hips: 3/5, PRA-prcd: clear

DK BRCH SE J(J)CH
Stenhöjgårds Fascination

[s] PRA-prcd: h clear
CNM & EIC: clear

Kelmagra Cruise [sha*]
HD: A (ua), PRA-prcd: clear
CNM, EIC & SD2: clear

GB FTCH Asterix Aguzannis Of Chatsworth [s] PRA-prcd: CNM: clear, Winner IGL 2015

Leacaz Lexxi [sh*] Hips: BVA 3/3, PRA-prcd, CNM: clear

DK BRCH DK JCH Stenhöjgårds Brit [s] PRA-prcd: h clear

DK JCH Hillus Powell [sha*] PRA-prcd, EIC: clear

DK BRCH DK JCH Trompeterbakkens Dina [s] PRA-prcd: clear

Capandus
Scary Spice
"Asta"

[sha*]
Höfter: A (ua)
PRA-prcd:
hereditary clear
PRA-STGD:
hereditary clear
CNM: clear
EIC: hereditary clear
SD2: clear

1 nbkl B-prov

Capandus Skye
Loch Bracadale
"Frank"
[sha*] Höfter: A
PRA-prcd: h clear
PRA-STGD: clear
CNM: h clear, EIC: clear
j: 1 nkl B-prov
u: very good jkl & 4 jkk

Cynhinfa Hamik ”Kimmi” [sha*]
Höfter: A (ua),
PRA-prcd, CNM & SD2: clear
j: Cert & godkänd kkl A-prov, 1 ekl B-prov

GBFTCh Fernshot Comet [g]

Ropehall Libra Of Cynhinfa [s]

Harperrig Skye "Sarah" [gha*]
Höfter: A (ua), PRA-prcd & CNM: clear
j: 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

GB FTCH Emmawood Drake "Jake" [s]
hips 3/7, eyes clear, PRA-prcd & CNM: clear

Harperrig Luing [s] hips 2/3, elbow 0/0,
eyes clear, PRA-prcd & CNM clear

Capandus Flora
Mac Kenzie "Flora"
[sha*]
PRA-prcd: h clear
PRA-STGD & CNM: clear
EIC & SD2: clear

1 nbkl B-prov
u: Very Good ukl

IE FTCH Copperbirch Roosky "Roosky"
[sha*] j: FTCH, Höfter: A
PRA-prcd, PRA-STGD, CNM, EIC & SD2: clear

FTCH Copperbirch Liffey "Ross" [sha*] Höfter: A
PRA-prcd, PRA-STGD, CNM, EIC: clear

Copperbirch Sioux of Drakeshead [s]

Capandus Bonnie Mac Kenzie "Elda"
[sha*] Höfter: A (ua), j: 1 ökl B-prov
PRA-prcd & CNM: h clear, PRA-STGD, EIC & SD2: clear

Proletariat Aureole "Zorro" [sha*] Höfter: A (ua)
PRA-prcd & CNM: clear, j: 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

Gransmåla Capella "Alice" [sha*] PRA-prcd & CNM: clear, Höfter: A (ua), j: 1 nbkl B-prov, godkänd kkl A-prov