Capandus kennel

Fire x Asta-kullen

Vi planerar labradorvalpar av jakttyp under 2024
efter SE SÖCH Reedsweeper's Icefire "Fire"
undan Capandus Scary Spice "Asta".

Parning beräknas bli i april. Valparna beräknas
födas i juni med förväntad leverans i augusti.

Valparna blir hereditärt fria från PRA-prcd och CNM.
Inavelsgrad: 0,8%
uppfödare: Catarina Svenningsson, Capandus kennel

Mer info och bilder finns på kullens sida.

[h] = HD ua
[a] = Artros ua
[*] = Ögon ua

[s] = svart
[g] = gul
[b] = brun

FTCH = Field Trial Champion
FTW = Field Trial Winner

u = utställning
j = jaktprov
Vsp = viltspår

SE SÖCH
Reedsweeper's
Icefire "Fire"

[gha*]

höfter: A (ua)
armbågar: ua
ögon: ua
PRA-prcd: clear
CNM: clear
SD2: carrier
2xExc ökl B-prov
Brukssökchampion

SE J(A)CH
SE J(J)CH
Conover's
Prins Valiant "Ville"

[sha*] höfter: A (ua)
PRA-prcd: h clear

Justlike Prins Nikolai
[sha*] HD: A (ua)
PRA-prcd h clear, 3 ökl B-prov

Prideline Krispin [sh*] PRA-prcd: clear

SE J(J)CH SE J(A)CH Moorman's Look Twice [sha] PRA-prcd: clear

Duvkullans Pink Pearl
[gha*] HD: A (ua), PRA-prcd: clear
2x1 ekl B-prov, GK kkl A-prov

Sparkfield Topi [sha*] HD: A (ua)

Duvkullans Kricka [gha*] PRA-prcd: clear, 2x1 ökl B-prov, GK kkl A-prov

SE J(J)CH
Reedsweeper's
Red Rose "Rosie"

[gha*] HD: A (ua)
PRA-prcd: h clear

DK JCH SE J(A)CH GB FTW
Lakedown Diawl Bach "Red"
[sha*]
HD: A, PRA-prcd, CNM: clear

GB FTCH Eastdale Guss [sh*] Hips: 5/3

GB FTCH Connemara Twinkle Of Lakedown "Ruby" [sh*] PRA-prcd, CNM: clear

SE J(J)CH Reedsweeper's Aquila
[gha*] HD: A (ua)
PRA-prcd: h clear, 2x1 ekl A-prov

Proletariat Aureole "Zorro" [sha*] 1 ekl B-prov, gk kkl A-prov, PRA-prcd & CNM: clear

Carmal's Heroine Kea "Mossa" [sha*] PRA-prcd: h clear, 3 ekl B-prov

Capandus
Scary Spice
"Asta"

[sha*]
höfter: A
armbågar: ua
ögon: ua
PRA-prcd &
PRA-STGD: h clear
CNM, SD2: clear
EIC: h clear
dominant svart
1 nbkl B-prov
5:a WT-cupen 2019

Capandus Skye Loch
Bracadale "Frank"
[sha*] Höfter: A
PRA-prcd, CNM: h clear
PRA-STGD, EIC: clear
j: 1 nkl B-prov
u: very good jkl & 4 jkk

Cynhinfa Hamik ”Kimmi” [sha*]
HD: A, PRA-prcd, CNM, SD2: clear
j: Cert & godkänd kkl A-prov, 1 ekl B-prov

GB FTCH Fernshot Comet [g]

Ropehall Libra Of Cynhinfa [s]

Harperrig Skye "Sarah" [gha*]
Höfter: A, PRA-prcd, CNM: h clear
j: 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

GB FTCH Emmawood Drake "Jake" [sh*] hips 3/7, PRA-prcd, CNM clear

Harperrig Luing [sha*] hips 2/3, PRA-prcd, CNM clear

Capandus Flora Mac
Kenzie "Flora"
[sha*]
PRA-prcd: h clear, PRA-STGD, CNM, EIC, SD2: clear
1 nbkl B-prov, u: VG ukl

IE FTCH Copperbirch Roosky "Roosky" [sha*] Höfter: A
PRA-prcd, PRA-STGD, CNM, EIC, SD2: clear

FTCH Copperbirch Liffey "Ross" [sha*] PRA-prcd, PRA-STGD, CNM, EIC: clear

Copperbirch Sioux of Drakeshead [s]

Capandus Bonnie Mac Kenzie "Elda"
[sha*] Höfter: A, PRA-prcd, CNM: h clear, PRA-STGD, EIC, SD2: clear, 1 ökl B-prov

Proletariat Aureole "Zorro" [sha*] PRA-prcd, CNM: clear, 1 ekl B-prov, godkänd kkl A-prov

Gransmåla Capella "Alice" [sha*] PRA-prcd, CNM: clear, 1 nbkl B-prov, godkänd kkl A-prov